PostHeaderIcon Historia Koła do 1979r.

 

HISTORIA KOŁA W ZARYSIE

Część I

 

Tereny obecnych obwodów koła do 1939 roku były dzierżawione przez myśliwych indywidualnych. I tak, Ludwiczak Jan polował na gruntach wsi Antonin. Opłata dzierżawcza wynosiła w zależności od powierzchni dzierżawionych gruntów. Ludwiczak płacił kwotę 240 zł na rzecz wsi, co wówczas równało się wartości 1 krowy. Poszczególne wsie dzierżawili:

 • Komorze wieś – Skitek,
 • Komorze majątek i Kretków – Skórzewski,
 • Śmiełów – Chełkowski,
 • Brzóstków – Chebanowski,
 • Ludwinów – Zdrojowy,
 • Lgów – Skarżyński,
 • Raszewy – Czarnecki,
 • Bieździadów, laski, Parzewnia – Jaksa.

W latach 1939 -1945 działalność polskiego łowiectwa  została przerwana okrutną okupacją hitlerowską.

 

Po zakończeniu działań wojennych odrodził się zapał łowiecki i chęć stworzenia koła.

Koło Łowieckie nr 26 w Żerkowie zostało zarejestrowane w 1946 roku, wydzierżawiając dwa obwody łowieckie:

 • obwód nr 324 o powierzchni 3470 ha
 • obwód nr 327 o powierzchni 5250 ha.

W 1967 roku obwód nr 324 oznaczono jako obwód nr 1, a obwód 327 jako obwód nr 3,

Grupa założycielska liczyła siedmiu członków, bo takie były przepisy i minimum osób, które mogło wówczas założyć koło łowieckie.

W jej skład wchodzili:

 • Jaksa Zygmunt – prezes i skarbnik,
 • Witczak Władysław – Łowczy,
 • Ludwiczak Jan – sekretarz,
 • Wałkiewicz Czesław – członek,
 • Wałkiewicz Alojzy – członek,
 • Wojtera Antoni – członek,
 • Zdrojowy Józef – członek,

 

W latach 1947-48 przeniesiono do Koła wszystkich leśników pracujących na terenie obwodów Koła ner 26 w Żerkowie ( Leśnicy byli członkami PZŁ przy Nadleśnictwie). W kolejnych wyborach w 1950 roku prezesem i skarbnikiem został Jaksa Zygmunt, Łowczym – Ogrodowski Teodor, Sekretarzem – Witczak Władysław. W latach 1950-56 odebrano broń i prawo polowania członkom, których uznano za „ kułaków” (pejoratywne określenie właściciela lub użytkownika dużego gospodarstwa rolnego). Decyzja ta została cofnięta dopiero przez władze po roku 1956.

W wyborach w roku 1968 nastąpiły kolejne zmiany w składzie zarządu. Prezesem wybrany został Pankiewicz Józef, Łowczym – Ogrodowski Teodor, sekretarzem – Witczak Władysław, a Skarbnikiem – Paruszewski Franciszek.  W 1975 roku zmieniono administracyjny podział kraju znosząc powiaty. Wprowadzono także zmiany w nazewnictwie, znosząc „prezesa koła”” na rzecz „przewodniczącego koła”.

W kolejnych wyborach do władz koła w roku 1979 przewodniczącym koła został  wybrany Paruszewski Franciszek, łowczym – Jaśkowiak Bronisław, sekretarzem – Lisiak Mieczysław, a Skarbnikiem – Ryszewski Franciszek.

 

Opracowała Martyna Binek – Kasperkowiak na podstawie kroniki prowadzonej przez Stanisława Zawala.

 

 

PostHeaderIcon Historia Koła po 1979r.

Historia Koła po 1979 roku

W 1981 roku wprowadzono Stan wojenny w Polsce. To wydarzenie spowodowało także zawirowania w działalności Koła. Jednakże ówczesny zarząd, wybrany w 1979 roku, a także wszyscy członkowie Koła przetrwali ten trudny okres w dziejach naszej historii. Pod koniec 1983 rok udaje się kupić  samochód – wojskowe pogotowie techniczne – GAZ 51, który po niewielkiej modernizacji dostosowano do przewozu myśliwych.  Wykonano także przyczepkę dwukołową do przewozu pozyskanej zwierzyny. Wszystkie prace związane z naprawą i adaptacją wykonano w czynie społecznym. Samochód (niedługo zabytek) pełni swą funkcję do dziś.

W 1995 roku w kwietniu Koło Łowieckie Nr 26 przyjmuje nazwę „BORSUK”. Lata 90-te to także odejście do krainy wiecznych łowów kolegów i członków zarządu. Z tej przyczyny w dniu 28 kwietnia 1996 roku zaszła konieczność dokonania wyboru nowego Zarządu Koła. W jego skład weszli:

 • Albin Pohla – Przewodniczący Koła
 • Bronisław Jaśkowiak – Łowczy
 • Andrzej Bogaczyński – Sekretarz
 • Franciszek Maciejewski – Skarbnik

24 sierpnia tegoż samego roku koło nasze obchodziło Jubileusz 50- lecia swego istnienia. Relacje z tych obchodów można przeczytać na naszej stronie, a także pisały o nich „Gazeta Jarocińska” oraz „Łowiec Polski” nr 1/97.

W kwietniu 1997 nastąpiła zmiana numeracji obwodów. Zlikwidowano obwód Nr 1 i Nr 3 a w jego miejsce w tych samych granicach powstał jeden obwód łowiecki Nr 1 o nazwie Przybysław – Żerniki o powierzchni użytkowej 8.265 ha.

W 1998 roku odchodzi od nas kolega Bronisław Jaśkowiak a jego miejsce w Zarządzie zajmuje Andrzej Bogaczyński.  Natomiast nowym sekretarzem koła zostaje kolega Piotr Binek.

We wrześniu 1998 roku na wojewódzkich uroczystościach Jubileuszowych 75-lecia PZŁ, które odbyły się w Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie uroczyste ślubowanie dla nowo wstępujących złożyła koleżanka Martyna Binek – pierwsza kobieta w historii naszego koła. Należy wspomnieć, że Koło Nr 26 „BORSUK” w Żerkowie było współorganizatorem jubileuszu.

W październiku 2001 roku członkowie koła podjęli decyzję i uchwałę dotyczącą budowy obiektu myśliwskiego – WIGWAM „Borsuk” . Nasz „domek myśliwski” po uzgodnieniu z Nadleśnictwem Jarocin powstał w centrum obwodu, w uroczysku otoczonym lasami i stawami, zwane Banderozą. To tu kiedyś stała leśniczówka. Obiekt powstał w rekordowym tempie, przy ogromny zaangażowaniu wszystkich członków koła a szczególnie Łowczego – Andrzeja Bogaczyńskiego. Uroczyste otwarcie obiektu nastąpiło w maju 2002 roku.

W 2002 roku jako pierwsi członkowie w historii koła, koledzy Jerzy Zawal i Grzegorz Bogaczyński zdobyli klasę mistrzowską w strzelaniu myśliwskim.

W kolejnym dziesięcioleciu dochodzi do zmian w składzie zarządu. I tak:

 • w 2005 roku Prezesem zostaje kol. Stefan Ogrodowski
 • w 2010 roku Sekretarzem zostaje kol. Waldemar Antkowiak

Praktycznie od lat 80-tych Koło Łowieckie Nr 26 „BORSUK” ostatecznie wykształciło obserwowany obecnie model funkcjonowania, działanie struktur koła, system pracy zarządu, polowań, pracy gospodarczych. Członkowie koła czynnie uczestniczą w pracach społecznych, dokarmianiu zwierząt, współpracują z młodzieżą szkolną. Zarząd natomiast dokłada wszelkich starań, by szkolić członków i kandydatów w zakresie wiedzy łowieckiej oraz podnosić umiejętności strzeleckie, kultywować zwyczaje i tradycje łowieckie.Opracowała

Martyna Binek - Kasperkowiak 

Odznaczenia łowieckie.

Podczas ostatnie Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego Nr 26 "BORSUK" w Żerkowie kolega Władysław Antkowiak uroczyście odebrał srebrny medal "Zasłużony dla Łowiectwa" przyznany przez Kapitułę Odznaczeń w 2014 roku. Gratulujemy koledze a także życzymy dalszych sukcesów łowieckich!


Do tej pory już wielu naszych kolegów zostało uhonorowanych odznaczeniami łowieckimi - "Zasłużony dla łowiectwa". Według chronologii:


1) Zawal Stanisław - brązowy 1983 rok i medal srebrny w 1996 rok

2) Piotr Binek - brązowy 1996 rok

3) Mieczysław Sikora - brązowy 1996 rok

4) Albin Pohl - brązowy 1999 rok

5) Franciszek Maciejewski - brązowy 2006 rok

6) Andrzej Bogaczyński - brązowy 2006

7) Roman Paruszewski - brązowy rok 2006

8) Piotr Binek - srebrny rok 2006

9) Andrzej Bogaczyński - srebrny rok 2012

10) Edward Kaczmarek - brązowy 2013

11) Jacek Bąkowski - brązowy 2013

12) Franciszek Maciejewski - srebrny 2013

13) Władysław Antkowiak - srebrny 2014

14) Roman Paruszewski - brązowy 2014


Myśliwi naszego koła posiadają także odznaczenia regionalne " Zasłużony dla łowiectwa kaliskiego":


1) Władysław Antkowiak - 1996 rok

2) Piotr Binek - 1996 rok

3) Roman Ludwiczak - 1996 rok

4) Albin Pohl - 1996 rok

5) Marian Ludwiczak - 1996 rok

6) Franciszek Maciejewski -1998 rok


Darz Bór!

 

Opracowała

Martyna Binek - Kasperkowiak

 
Więcej artykułów…