PostHeaderIcon Lista myśliwych i urządzeń KŁ nr 26 Borsuk w Żerkowie

Lista myśliwych i urządzeń KŁ nr 26 Borsuk w Żerkowie

 

Lp.

Nazwisko i imię

Ambona

nr

Zwyżka

nr

Paśnik

nr

Podsyp

1

Antkowiak Waldemar

Kretków zagajnik

11

Kretków łąka przy

kolejce

35

Kretków przy kościele

2

Antkowiak Władysław

Kretków dęby

12

Kretków Karpaty

37

Kretków las

15

Kretków SKR

3

Binek-Kasperkowiak

Martyna

Kretków łąka

15

Żerków las

3

Konstancin

4

Bąkowski Jacek

Rogaszyce narożnik

25

Kretków poletko

40

Siekierzyn

5

Bogaczyński Andrzej

Kretków zrąb

22

Kretków las

16

Siekierzyn

6

Bogaczyński Grzegorz

Żerków

16

Podlesie wąwóz

34

Konstancin

4

Siekierzyn wyspa

7.

Bogaczyński Roman

Żerków od

Brzóstkowa

26

Żerków kociołek

41

Żerków

1

Rogaszyce

8.

Buchwald Wojciech

Śmiełów kanał

7

Komorze droga do

owczarni

Komorze wiklina

9.

Hałajda Grzegorz

Kretków łąka

1

Kamień

13

Podlesie

10

Kaczmarek Edward

Rogaszyce doły

9

Podlesie stawy

11

Kaczmarek Mariusz

Kretków gęste

17

Kretków Karpaty

36

Rogaszyce

17

Miniszew

12

Kasperkowiak Dariusz

Pogorzelica kanał

19

Kretków

11

Konstancin

13

Kubiak Przemysław

Raszewy śluza

33

Raszewy od lisiarni

14

Ludwiczak Marian

Śmiełów Obora

28

Śmiełów poletko

8

Przybysław

15

Ludwiczak Piotr

Rogaszyce od

Siekierzyna

Komorze owczarnia

32

29

16

Ludwiczak Tomasz

Obora przy Lutyni

27

Obora

10

Lisew

17

Maciejewski Marek

Śmiełów poletko

3

Śmiełów poletko

38

Raszewy oczyszczalnia

18

Majewski Janusz

Kamień narożnik

13

Kamień droga

19

Ogrodowski Stefan

Kamień łąki

10

Kamień rów

39

Paruchów lasek

20

Paruszewski Błażej

Rogaszyce śluza

Komorze owczarnia

24

21

Podlesie figura

21

Paruszewski Roman

Kamień

14

Siekierzyn granica

18

Siekierzyn granica

22

Przydryga Tadeusz

Śmiełów dęby

18

Komorze

20

Pogorzelica wał

23

Ratajczak Paweł

Pogorzelica lasek

20

Pogorzelica lasek

12

Komorze wiklina

24

Sieracki Marek

Podlesie łąka

Siekierzyn

31

8

Siekierzyn

25

Sikora Tomasz

Śmiełów-Szzonów

4

Kretków las

19

Rogaszyce śluza

26

Tomaszewski Krzysztof

Rogaszyce łąka

23

Śmiełów

6

Podlesie wąwóz

27

Wieliński Michał

Lasek koło Obory

6

Śmiełów

5

Komorze wiklina

28

Wieliński Ryszard

Żerków kociołek

2

Żerków brzozy

2

Siekierzyn łąki

29

Wysoczyński Dawid

Śmiełów lutynia

5

Owczarnia

9