PostHeaderIcon Kalendarz polowań

ŁOWISKO

Przez cały rok wolno polować na:
borsuki, tchórze, kuny, lisy, jenoty, norkę amerykańską i szopa pracza na terenach obwodów łowieckich na których występuje cietrzew lub głuszec oraz na piżmaki na terenach rybackich obwodów hodowlanych.

STYCZEŃ
w łowisku:

 • Pod koniec stycznia zaczynają się parkoty.
 • Trwa dalej huczka dzików, starsze lochy zaczynają się prosić.
 • Starsze rogacze mają już wykształcone parostki, ale jeszcze w scypule, młode dopiero parostki nakładają.
 • Jelenie byki zaczynają chodzić we własnych chmarach. Myśliwi, którzy chcą znaleźć zrzuty, powinni już teraz rozeznać, na jakim areale bytują byki, gdyż do wiosny napewno go nie zmienią. Tam właśnie powinni szukać zrzutów.
 • Rozpoczyna się cieczka lisów. Jest to dobry moment, aby zapolować z norowcami, spróbować usiąść nor lub nęcisk.

W styczniu polujemy na:

 • jelenie szlachetne: byki i cielęta cały miesiąc a łanie do 15.01
 • jelenie sika: byki, łanie i cielęta do 15.01
 • daniele: byki cały miesiąc a cielęta do 15.01
 • sarny: kozy i koźlęta do 15.01
 • dziki: odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki cały miesiąc a lochy do 15.01
 • muflony: tryki cały miesiąc a owce i jagnięta do 15.01
 • piżmaki
 • zające szaraki i dzikie króliki: tylko w drodze odłowu do 15.01
 • bażanty, kuropatwy do 15.01 tylko w drodze odłowu
 • gęsi: gęgawy, zbożowe i białoczelne na terenie wojwództw: zachodniopomorskiego,lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego
 • lisy, jenoty, kuny, tchórze, norki amerykańskie, szopy pracze

 

LUTY
w łowisku:

 • Kończy się huczka i część loch zaczyna się prosić. Inne natomiast szykują dopiero barłogi, aby się wyprosić w marcu.
 • Zające zaczęły w pełni parkoty, duża ich aktywność sprawia, że mamy wrażenie dużego stanu zajęcy.
 • Jelenie byki zaczynają zrzucać wieńce. Pierwsze zrzucają stare byki
 • Cieczka lisów w pełni, to dobry okres aby zapolować z norowcem.

W lutym polujemy na:

 • jelenie szlachetne: byki i cielęta
 • dziki: odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki
 • muflony: tryki
 • piżmaki i bażanty
 • lisy, jenoty, kuny, tchórze, norki amerykańskie, szopy pracze

 

MARZEC
w łowisku

 • W marcu przychodzą na świat pierwsze młode zające.
 • Stada kuropatw zaczynają się rozpadać i łączyć w pary.
 • Byki w drugiej i pierwszej klasie wieku zaczynają zrzucać wieńce.
 • Pod koniec miesiąca starsze kozły zaczynają wycierać parostki.
 • Ptaki łowne rozpoczynają toki.

W marcu polujemy na:

 • piżmaki
 • lisy, jenoty, kuny, tchórze, norki amerykańskie, szopy pracze

 

KWIECIEŃ
w łowisku

 • Kończymy zimowe dokarmianie zwierzyny
 • W dalszym ciągu uzupełniamy sól w lizawkach.
 • Dokarmiamy również bażanty.

W kwietniu polujemy na:

 • dziki: odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki
 • piżmaki do 15.04

 

MAJ
w łowisku

 • Zaczyna się sezon na rogacze.
 • Strzelając dziki uważamy na lochy. Pamiętamy, że o pomyłkę nie trudno. Cechą rozpoznawczą loch są zostające z zimowej sukni pióra na grzbiecie. Jest to spowodowane laktacją.

W maju polujemy na:

 • sarny kozły: od 11.05
 • dziki: odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki

 

 

CZERWIEC
w łowisku

 • Roślinność jest wyjątkowo wybujała i może ograniczać nam widzenie. Przysłowie mówi, że myśliwy widzi to co chce zobaczyć. Pamiętajmy więc aby strzelać do rozpoznanego celu.
 • Zaczynają się cielić jelenie i kończą kocić sarny.
 • Dalej dokarmiamy dziki w lecie aby zapobiec szkodom w polach.

W czerwcu polujemy na:

 • sarny kozły.
 • dziki: odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki.

 

LIPIEC
w łowisku

 • W drugiej połowie miesiąca rozpoczyna się ruja saren. Będziemy zatem mogli zapolować z wabikiem.
 • Polując na dziki uważajmy, aby nie strzelić lochy, w pierwszej kolejności strzelajmy warchlaki i przelatki.

W lipcu polujemy na:

 • sarny: kozły.
 • dziki: odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki.
 • lisy, jenoty, norki amerykańskie, szopy pracze.

 

SIERPIEŃ
w łowisku

 • Zaczyna się sezon na jelenie byki.
 • Kończy się ruja saren.
 • Od 15.08 możemy strzelać lochy.
 • Od połowy miesiąca zaczyna się również sezon na ptactwo.

W sierpniu polujemy na:

 • jelenie szlachetne: byki od 21.08.
 • sarny kozły.
 • dziki: odyńce, wycinki, przelatki, warchlaki, lochy od 15.08.
 • piżmaki od 11.08.
 • kaczki: krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice od 15.08.
 • łyski, gołębie grzywacze od 15.08.
 • lisy, jenoty, norki amerykańskie, szopy pracze.

 

WRZESIEŃ
w łowisku

 • Kończy się sezon na rogacza.
 • Zaczyna się - tak bardzo przez wszystkich wyczekiwany - okres rykowiska.
 • Od 11.09 możemy polować na kuropatwy.

We wrześniu polujemy na:

 • jelenie szlachetne: byki.
 • sarny kozły.
 • dziki: wszystkie.
 • piżmaki.
 • kuropatwy od 11.09.
 • kaczki: krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice.
 • gęsi: gęgawy, zbożowe i białoczelne.
 • słonki, łyski, gołębie grzywacze, jarząbki.
 • lisy, jenoty, borsuki, kuny, tchórze, norki amerykańskie, szopy pracze

 

PAŹDZIERNIK
w łowisku

 • Kończy się rykowisko, a pod koniec miesiąca zaczyna się bekowisko - okres godowy danieli.
 • Jeleniowate zaczynają zmieniać suknię na zimową.
 • Dziki zaczynają ściągać do lasu na bardzo atrakcyjny żer w postaci bukwi i żołędzi.
 • Lochy, po wykarmieniu, zaczynają intensywnie żerować aby odbudować masę przed zimą.
 • Ptaki wędrowne już w większości odleciały z naszego kraju.

W październiku polujemy na:

 • jelenie szlachetne: byki, łanie i cielęta.
 • jelenie sika: byki, łanie i cielęta.
 • daniele: byki, łanie i cielęta.
 • sarny: kozy i koźlęta.
 • dziki: wszystkie.
 • muflony: tryki, owce i jagnięta.
 • piżmaki.
 • kaczki: krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice.
 • gęsi: gęgawy, zbożowe i białoczelne.
 • bażanty: koguty.
 • kuropatwy: do 21.10, a w drodze odłowu cały miesiąc.
 • gołębie grzywacze, jarząbki, słonki, łyski.
 • lisy, jenoty, borsuki, kuny, tchórze, norki amerykańskie, szopy pracze

 

LISTOPAD
w łowisku

 • Kończy się okres godowy danieli.
 • Dziki zaczynają łączyć się w duże watahy. Stare odyńce przeganiają wycinki, co oznacza, że zbliża się huczka.

W listopadzie polujemy na:

 • jelenie szlachetne: byki, łanie i cielęta.
 • jelenie sika: byki, łanie i cielęta.
 • daniele: byki, łanie i cielęta.
 • sarny: kozy i koźlęta.
 • dziki: wszystkie.
 • muflony: tryki, owce i jagnięta.
 • piżmaki.
 • zające szaraki i dzikie króliki, również w drodze odłowu.
 • kaczki: krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice.
 • gęsi: gęgawy, zbożowe i białoczelne.
 • bażanty.
 • kuropatwy: tylko w drodze odłowu.
 • gołębie grzywacze, jarząbki, słonki, łyski.
 • lisy, jenoty, borsuki, kuny, tchórze, norki amerykańskie, szopy pracze

 

GRUDZIEŃ
w łowisku

 • Wywozimy regularnie karmę do paśników.
 • Zaczynamy rozgradzać poletka łowieckie.
 • Jeżeli w tym roku nie obrodziły dęby i buki, zaczynamy dokarmiać dziki - najlepiej kukurydzą.
 • Systematycznie uzupełniamy sól w lizawkach i gryzawkach.

W grudniu polujemy na:

 • jelenie szlachetne: byki, łanie i cielęta.
 • jelenie sika: byki, łanie i cielęta.
 • daniele: byki, łanie i cielęta.
 • sarny: kozy i koźlęta.
 • dziki: wszystkie.
 • muflony: tryki, owce i jagnięta.
 • piżmaki.
 • zające szaraki i dzikie króliki, również w drodze odłowu.
 • kaczki: krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice do 21.12.
 • gęsi: gęgawy, zbożowe i białoczelne do 21.12; na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego wielkopolskiego i dolnośląskiego cały miesiąc.
 • kuropatwy: tylko w drodze odłowu.
 • bażanty.
 • słonki do 21.12, łyski do 21.12.
 • lisy, jenoty, kuny, tchórze, norki amerykańskie, szopy pracze

Kalendarz polowań – stan prawny na 16.10.2009 r.

Kalendarz pochodzi ze strony Polskiego Związku Łowieckiego
http://www.pzlow