PostHeaderIcon Historia Koła do 1979r.

 

HISTORIA KOŁA W ZARYSIE

Część I

 

Tereny obecnych obwodów koła do 1939 roku były dzierżawione przez myśliwych indywidualnych. I tak, Ludwiczak Jan polował na gruntach wsi Antonin. Opłata dzierżawcza wynosiła w zależności od powierzchni dzierżawionych gruntów. Ludwiczak płacił kwotę 240 zł na rzecz wsi, co wówczas równało się wartości 1 krowy. Poszczególne wsie dzierżawili:

 • Komorze wieś – Skitek,
 • Komorze majątek i Kretków – Skórzewski,
 • Śmiełów – Chełkowski,
 • Brzóstków – Chebanowski,
 • Ludwinów – Zdrojowy,
 • Lgów – Skarżyński,
 • Raszewy – Czarnecki,
 • Bieździadów, laski, Parzewnia – Jaksa.

W latach 1939 -1945 działalność polskiego łowiectwa  została przerwana okrutną okupacją hitlerowską.

 

Po zakończeniu działań wojennych odrodził się zapał łowiecki i chęć stworzenia koła.

Koło Łowieckie nr 26 w Żerkowie zostało zarejestrowane w 1946 roku, wydzierżawiając dwa obwody łowieckie:

 • obwód nr 324 o powierzchni 3470 ha
 • obwód nr 327 o powierzchni 5250 ha.

W 1967 roku obwód nr 324 oznaczono jako obwód nr 1, a obwód 327 jako obwód nr 3,

Grupa założycielska liczyła siedmiu członków, bo takie były przepisy i minimum osób, które mogło wówczas założyć koło łowieckie.

W jej skład wchodzili:

 • Jaksa Zygmunt – prezes i skarbnik,
 • Witczak Władysław – Łowczy,
 • Ludwiczak Jan – sekretarz,
 • Wałkiewicz Czesław – członek,
 • Wałkiewicz Alojzy – członek,
 • Wojtera Antoni – członek,
 • Zdrojowy Józef – członek,

 

W latach 1947-48 przeniesiono do Koła wszystkich leśników pracujących na terenie obwodów Koła ner 26 w Żerkowie ( Leśnicy byli członkami PZŁ przy Nadleśnictwie). W kolejnych wyborach w 1950 roku prezesem i skarbnikiem został Jaksa Zygmunt, Łowczym – Ogrodowski Teodor, Sekretarzem – Witczak Władysław. W latach 1950-56 odebrano broń i prawo polowania członkom, których uznano za „ kułaków” (pejoratywne określenie właściciela lub użytkownika dużego gospodarstwa rolnego). Decyzja ta została cofnięta dopiero przez władze po roku 1956.

W wyborach w roku 1968 nastąpiły kolejne zmiany w składzie zarządu. Prezesem wybrany został Pankiewicz Józef, Łowczym – Ogrodowski Teodor, sekretarzem – Witczak Władysław, a Skarbnikiem – Paruszewski Franciszek.  W 1975 roku zmieniono administracyjny podział kraju znosząc powiaty. Wprowadzono także zmiany w nazewnictwie, znosząc „prezesa koła”” na rzecz „przewodniczącego koła”.

W kolejnych wyborach do władz koła w roku 1979 przewodniczącym koła został  wybrany Paruszewski Franciszek, łowczym – Jaśkowiak Bronisław, sekretarzem – Lisiak Mieczysław, a Skarbnikiem – Ryszewski Franciszek.

 

Opracowała Martyna Binek – Kasperkowiak na podstawie kroniki prowadzonej przez Stanisława Zawala.